Arquitectura

Cases amb línies senzilles i minimalista són un requisit de les nostres cases. Volums grans amb grans vidrieres per crear espais molt lluminosos. Cada parcel·la té les seves particularitats com l’orientació, topografia, etc. i cal adaptar la casa a l’entorn. Per últim i no menys important les necessitats del nostre client, el nostre fonament per començar el disseny. Els materials d’avui donen la possibilitat d’un disseny amb gran naturalitat.

Seguim criteris per una màxima eficiència, afavorint l’ús racional de l’energia, tenint cura al mateix temps del medi ambient, la qualitat i el confort climàtic interior. Per això, el procés de disseny arquitectònic ha d’incorporar paràmetres de disseny que redueixin la demanda energètica de l’edifici i millorin el confort en els espais interiors. Això, al nostre entendre, no ho hem d’aconseguir amb maquinària sofisticada, sinó amb el disseny passiu de la mateixa construcció adaptada al clima on se situa. No requereixen productes ni materials diferents dels de la construcció tradicional, simplement es tracta de l’optimització dels recursos existents a través de tècniques passives, com poden ser una orientació correcta de les finestres per maximitzar els guanys solars al període d’hivern i unes proteccions solars per evitar l’escalfament a l’estiu.

  • Línies minimalistes

  • Confort climàtic interior

  • Grans vidireres

  • Màxima eficiència

  • Espais lluminosos

  • Adaptació a l’entorn